Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
Kaimiškųjų rajonų miestai susiduria su Europos vandens direktyvos iššūkiais
Nutekamųjų vandenų ir paviršinių vandenų kokybe yra vienas iš didžiausių Europos Komisijos prioritetas. Daug perspėjamųjų laiškų išsiųstų nacionalinėms vyriausybėms per paskutinius 12 mėnesių parodo kaip rimtai Komisija traktuoja šį klausimą.
Graikija, Belgija, Liuksemburgas ir Jungtinė Karalystė (toliau – JK) 2007 m. pabaigoje gavo perspėjimą iš Komisijos dėl vandens kokybės.
Kaip perspėjimas dėl galimo nesėkmingo direktyvos nuostatų įgyvendinimo šalims – narėms buvo 2007 m. sausio mėn. paskelbtas Europos Teisingumo teismo taisyklės dėl ES Elgimosi su nutekamaisiais vandenimis elgesio direktyvos, pagal kurią Šalys – narės turi užtikrinti, kad miestai, kurių dydis yra 15 tūkst. ar daugiau gyventojų turi pašalinti per didelę maistingų medžiagų lygmenį iš nutekamųjų vandenų. Teismas išsiaiškino, kad 13 JK miestų neatitiko šių reikalavimų.
Ši problema ateityje tikriausiai paveiks daugiau ir mažesnių miestų. Įprasta, kad JK kaimuose gyventų 10 tūkst. ar mažiau gyventojų. Komisijos perspėjamasis laiškas apima 15 tūkst. ar daugiau gyventojų turinčius miestus.
 
Populiacija didėja
 
Bet pastaraisiais metais daugumoje miestų, gyventojų skaičius gerokai išaugo ir tai reikalauja daugiau išteklių ir jų gebėjimų atitikti ES direktyvos reikalvimus.
Tai situaciją, į kurią pateko Gillingham miestas Dorsete. Dėl išaugusios migracijos iš retai apgyvendintų miesto vietovių į kaimo miestus, tokius kaip Gillingham, per paskutinius dešimtmečius, miesto valdžia susidūrė su didėjančiomis problemomis.
Pavyzdžiui, nuo 2000 m. Gillingham gyventojų skaičius išaugo iki 10.500, o per paskutiniuosius 7 metus namų skaičius išaugo 20 proc.
Miestas atsižvelgė į augantį gyventojų skaičių ir poreikį, pastatydami keturis judančius smėlio pagrindo filtrus. Esami filtrai sukurti taip, kad tenkintų numatomą poreikį iki 2013 m. – su papildoma galimybę pastatyti penktą dalį, kuris manoma tenkintų Gillingham poreikius iki 2010 m.
Gillingham yra šiauriausias miestas Thomas Hardy apygardoje, Dorsete, Britanijos pietvakariuose. Toli nuo novelistų aprašytos izoliuotos kaimo idilės, tai yra sparčiai augantis, judrus mažas miestas, gerai aptarnaujamas, gerai sujungtas keliais ir geležinkeliais, besimėgaujantis švelniu pietiniu klimatu, kuris traukia išeinančius į pensiją: vienas iš trijų gyventojų artėja ar perkopė pensijos amžių.
 
Greitesnis augimas nei daugumos
 
Miestas auga greičiau nei dauguma JK; nuo 2000 m. mieste pastatytų naujų namų santykis išaugo 20 proc, o gyventojų skaičius iki 10.500. Gilingham patrigubino savo dydį nuo 1950 – ųjų ir planuojama, kad toliau augs. Miestas išsiplės 15 – 20 proc. per ateinančius 20 metų.
Ekonominę sėkmę lemia geografinis ir demografinis miesto pobūdis – bet egzistuoja išoriniai ir situaciniai iššūkiai, kurių reikalauja plėtra, jeigu miesto infrastruktūra neatitiks esamo ir planuojamo augimo. O su augančiu namų statymo tempu, Gillingham vargu ar atitiks keliamus Direktyvos reikalavimus, ir esama padėtis bus tokia pati kaip visoje Britanijoje.
Remiantis Nordic Water AB, kompanija pastačiusi naują apdorojimo sistemą , susidurs su dar didesniu vandens pakartotiniu panaudojimu, nes žmonės susirūpins dėl to, kad vanduo yra ribotas išteklius.
“Mes turime žiūrėti į kiekvieną lašą. Remiantis tuo, įstatymai reikalauja, kad bet koks vanduo upių vanduo po panaudojimo turi būti gražinamas atgal švaresnis ir skaidresnis, nei bet kada – ir panašu, kad reikalavimai kils. Taigi, mes turime tapti geresni elgiantis ir iš naujo naudojant nutekamąjį vandenį”  - sakė kompanijos atstovas.
 
Didesnis sunaudojamo vandens kiekis
 
“Kadangi mes naudojame daugiau, reikalinga geresnė priežiūra – ypatingai tokiuose miestuose kaip Gillingham, kuriame didelė dalis pensininkų, kurie linkę būti namuose visą dieną – jie nevažinėja į miestą dirbti. Taigi, daugiau žmonių naudoja vandenį indų plovimo mašinose, maisto gaminimui ir darže, prausimuisi, tualetų nuleidimui.”
Tinkamas atsakymas būtų tiesiog padidinti esamus vandens valymo pajėgumus, bet iškyla problema. Pirmoji, praktinė, yra ta, kad žemė yra brangi, ir gyventojai nesutiks su įrenginių išplėtimu. O antroji problema – darbas kraštutiniu režimu – esama sistema jau vos spėja patenkinti augančius poreikius, o didžiausia problema – atitikti kylančius reikalavimus. Šalia yra River Stour upė. Akivaizdu, kad kažkas turi būti daroma.
 
Unikalūs iššūkiai
 
Jill Smith buvo Wessex Waters paskirtasis sistemos inžinierė, ir teigia, kad Gillingham projektas sąlyginai buvo greitas nuo pradžios iki įgyvendinimo, ir gana paprastas. Vis dėl to, ne be unikalių problemų, kurias reikia išspręsti kiekviename projekte.
Ji sake: “Buvo aišku, kad reikia kažką daryti dėl Gillingham, nes jis buvo vienas iš greičiausiai augančių miestų. Vienintelis klausimas – kaip tai padaryti?. Esama sistema galėjo susitvarkyti su esamu srautu, bet  augančių srautų išeiga į River Stour upę, reikalavo papildomo darbo, tam, kad išlaikytų esamus reikalavimus. O reikalavimai tapo griežtesni, taigi mes turėjome atsižvelgti ne tik į esamus reikalavimus tuo metu, bet ir žiūrėti į ateitį.”
 
Reikalavimų įvertinimas
 
“Mūsų iššūkis buvo ištekamųjų vandenų įvertinimo būdas. Tai priklauso nuo baigtinio organinių kietųjų dalelių kiekio paleidžiamo į upę, o ne vandens apsivalymo būsenos. Iškylo sąnaudų klausimas. Taigi galiausiai mūsų sprendimai buvo salygoti poreikio pašalinti daugiau kietųjų dalelių pasiekiant leidžiamus standartus, atsikratyti papildomo amoniako kiekio, kuris atsiranda esant didesniam srautui, ir darant tai pačiu efektyviausiu būdu.”
 
Migracija į Pietvakarius
 
Spartus Gillingham gyventojų skaičiaus didėjimas – ir kartu lydinčios problemos, kurios gali atsirasti kaimo valdžios institucijoms – akcentuojamos Halifax banko, pirmaujančio JK paskolų teikėjo, pateiktais  skaičiais praėjusią savaitę.
Pietvakariai pasiekė didžiausią migracijos lygį per paskutinį dėšimtmetį. Į pietvakarius atsikraustė virš 440 tūkst. gyventojų iš kitų JK regionų, padidindama regiono gyventojų skaičių 9 proc.
Bankas teigia, kad žymi gyventojų vidinė migracija buvo esminis faktorius dideliam namų kainų kilimui pietvakariuose per paskutinius 10 metų.
 
Aukštos vidutinės namų kainos
 
Vidutinė kaina pietvakariuose padidėjo 206 proc. per šį periodą – kilimą, kurį pranoko tik Šiaurės Airija ir Londonas.
Kaimiškasis East Riding Jorkšyre taip pat patyrė didelę vidinę migraciją per paskutinius 8 metus. 25300 žmonėmis daugiau persikėlė į East Riding iš Anglijos ir Velso, negu iš East Riding į Angliją ir Velsą (112.000 prieš 87.000). East Lindsey Linkolnšyre užfiksavo antrą pagal dydį vidinę migraciją (15.400) tuo pačiu laikotarpiu.
 
Pajūrio vietovių patrauklumas
 
16 iš 20 savivaldybių, kuriose užfisuotas aukščiausias vidinės migracijos lygis nuo 1997/98 m. yra pajūrio vietovės. Tai rodo, kad keliasi daug žmonių, kurie nori pasinaudoti gyvenimo prie jūros privalumais.
Birmingham – antras pagal dydį JK miestas užfiksavo didžiausią vidinės migracijos nuosmukį (-61.000), toliau seka Londono miestelis Newham (-51.800) ir Brent (-51.100). 19 iš 20 savivaldybių patiriančių didžiausią gyventojų sumažėjimą Anglijoje ir Velse yra pagrindiniuose Anglijos miestuose, įskaitant 15 Londono miestelių.
 
Svarbiausi įstatymų reikalavimai
 
Gillingham yra tipiškas iš daugybės mažesnių miestų Britanijoje, kuriame reikia atnaujinti ir pakeisti vandens priežiūros ir kitą infrastruktūrą.
Sprendimai Gillingham gali ir nepatenkinti visų poreikių, bet jie pabrėžia norą atitikti ES Nutekamųjų vandenų direktyvos teisinės bazės reikalavimus.
O kol kas Gillingham tęsia augimą, pamažu artėjant link vandens telkinių. Bet tai ilgesnio laikotarpio problema. Ateityje daug daugiau mažų miestelių Britanijoje  turės kovoti su problemomis, su kuriomis Gillingham susiduria dabar.
© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.