Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Adresas korespondencijai: Chemikų g. 25-33, LT-55238 Jonava, Lietuva


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2021-07-05  

EUROPOS SĄJUNGOS KAIMO VIETOVIŲ VIZIJA2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija pristatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nustatomi regionų uždaviniai ir problemos, taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą perspektyviausių galimybių šiose vietovėse.


Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga aktyviai dalyvavo šios vizijos kūrimo procese, tiek per Lietuvos ekspertų grupę, tiek per Europos LEADER asociaciją.


Nuo 2020 m. gegužės mėn. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga dalyvavo Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto SHERPA projekto  ekspertų grupės darbe, kuriame savo mintimis, įžvalgomis apie kaimo vietoves bei jų ateitį dalinosi mokslo atstovai, kaime bei su kaimu dirbantys specialistai ir organizacijų atstovai, politikai.  


Europos LEADER asociacijos (ELARD) atstovai, kurios nare Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga yra nuo 2009 m., dalyvavo Europos kaimo plėtros tinklo darbo grupėje ir teikė posėdžių metu suderintus bei išdiskutuotus pasiūlymus. Taip pat ELARD inicijavo Europos kaimo gyventojų bei veikėjų apklausą “Kokios ateities norime kaimo vietovėms”.


Remiantis šia apklausa, ELARD tikslas buvo įtraukti į viziją kaimo piliečių išreikštus poreikius:

1) darbo vietų (galimybių) įvairumas ir tinkamumas

2) galimybė naudotis panašiomis į miestų viešosiomis paslaugomis

3) pakeisti klaidingus įsitikinimus apie kaimą. Kad Europa taptų gyvybinga ir atsparesnė įvairiems iššūkiams, turime suvokti, kad Kaimo vietovės yra regionų turtas ir galimybės, kuriomis gali naudotis visa visuomenė, ir ypatingai akivaizdu tai tapo pandemijos laikotarpiu, kai daugelis, net ir Lietuvos gyventojų atsigręžė į kaimą (švaresnį orą, švaresnę aplinką, sveikesnį maistą, didesnę laisvę).


Dar vienas ELARD narių tikslas buvo užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į kaimo vietovių įvairovę ir kad šiame dokumente būtų įvardijami metodai, galintys tai užtikrinti – LEADER bei Bendruomenių inicijuota vietos plėtra, kurių pagrindas iniciatyva iš apačios arba kitaip bendruomenės iniciatyva.


Palankiai galime vertinti ir tai, kad vizija žvelgia į kaimo vietoves, kaip į visumą, kad svarbu ne tik žemės ūkis, miškai, bet ir ekonomikos įvairinimas, socialinis atsparumas, įvairios darbo galimybės, viešasis transportas, kokybiškas interneto ryšys ir galiausiai, bet ne mažiau svarbus vaidmuo tenka kaimo bendruomenėms.


Tačiau, dokumentas lieka dokumentu, tai vizija... ar į šią viziją strateguodami ir kurdami programas atsižvelgs politikai, atsakingi ministerijų specialistai?


Kaimas yra visos mūsų šalies, mūsų regionų turtas, tad šis dokumentas turėtų būti svarbus ne vien Žemės ūkio ministerijai, bet ir Vidaus reikalų ministerijai, kuri rūpinasi regionų pažangą, jų plėtra, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos ir kitoms ministerijoms, nes šiame dokumente yra paliečiamos ir jų koordinuojamos sritys.


Ši vizija parodo, kokios yra kaimo žmonių svajonės ir viltys, gal net baimės, tačiau kol kas valstybių institucijos niekaip nėra įpareigotos, tad kaip toliau klostysis šio dokumento ateitis mes pamatysime.


Galbūt Kaimo paktas ar ES kaimo veiksmų planas, kurie yra minimi dokumente, bus tinkamos priemonės įgyvendinti šiai vizijai, bet tuo pačiu viskas priklausys nuo šalies vidaus politikos, nuo požiūrio, nuo pasitikėjimo, bendradarbiavimo ir susiklausymo bei susikalbėjimo.


O siekis aiškus - KLESTINČIOS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS.

 

Platesnę informaciją bei patį dokumentą (anglų k.) rasite:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3162

https://rural-interfaces.eu/maps/lithuania/?fbclid=IwAR3WnPBTq3so1-6KJnTPQXqhFs1d19rRtYEwKwd3aKY8d1_gUsYi2KcmXIY

 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD ir PREPARE finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).


 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.