Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
PREPARE

PREPARE Naujienos 10
(2007 m. vasara)
PREPARE organizacinės grupės  (Liepos 10 d.) planas konsultacijoms

PREPARE tinklo nariams ir visiems PREPARE programos draugams

Brangieji draugai,

PREPARE naujienų 10 išleidimas buvo atidėtas, nes norėjome jums pateikti tikslesnę informaciją apie sekantį PREPARE Susirinkimą. Netgi dabar trūksta daug detalių dėl Susirinkimo, bet mes dabar siunčiame šią informaciją, nes norėtume, kad PREPARE “bendruomenė” ruoštųsi kitam daugianacionaliniam įvykiui! Taigi, šis Informacinis biuletenis pateikia šią informaciją:

(1) preliminari informacija apie PREPARE Susirinkimą 2007;
(2) praėjusių įvykių apžvalga (nuo paskutinio Biuletenio);
(3) informacija apie PREPARE programos tobulėjimą;
(4) planai ateities renginiams ir veikloms.

(1) PREPARE Susirinkimas 2007 m.

Kiekvienais metais PREPARE organizuoja daugianacionalinį renginį, kuriame kartu sukviečia atstovus iš bendruomenės ir viešojo sektoriaus iš aktyvių PREPARE šalių ar turinčių partnerių. Kiekvieną Susirinkimą stengiamės organizuoti vis kitoje šalyje ir kitokia tema.

2007 m. Susirinkime norėtume orientuotis į kaimo skurdą. Todėl, paprašėme Jungtinių Tautų vystymo programos (angl. UNDP) Regioninio Biuro Bratislavoje, padėti ruošiant šį renginį. Supažindinti renginio dalyvius su metodais ir sprendimais kaimo skurdo srityje, pateikiant Cserehat regiono Rytų Vengrijoje pavyzdį, įtraukiant ir Romų (čigonų) bendruomenių problemas.

Susirinkimas vyks spalio 24 – 27 d., kurio metu įvyks “išvažiuojamoji sesija” Cserehat regione Vengrijoje ir, tikriausiai, darbo grupė Slovakijoje Kosice regione.

Detalesnė informacija apie dalyvavimo sąlygas ir registraciją bus pateikta PREPARE interneto svetainėje (www.preparenetwork.org) rugpjūčio pabaigoje.

(2) praėjusių įvykių apžvalga

Žemiau pateikiame renginių apibendrinimus, kurie įvyko po paskutinio PREPARE Informacinio biuletenio 2006 m. spalį. Informacija apie renginius buvo pateikta ir mūsų internetiniame tinklapyje.

(a) LEADER naujose šalyse – narėse.  – tarptautinė konferencija vykusi 2006 m. Lapkričio 14-16 d. Šią konferenciją organizavo Leader+ Observatorija ir Contact Point Briuselyje. Konferencija buvo galimybė pasidalinti LEADER patirtimi ir LEADER pobūdžio veiklomis naujose ir senose Šalyse – narėse. PREPARE ir jos nacionaliniai partneriai buvo įtraukti į konferencijos programos kūrimą, siūlė pranešėjus ir padėjo papildant dalyvių gretas.
(b) Asturian VVG regioninė LEADER konferencija Oviedo (Ispanijoje) vyko 2006 m. gruodžio mėn. Tai buvo galimybė Asturijos VVG diskutuoti apie jų pasirengimą naujam 2007 – 2013 m. programiniam laikotarpiui ir Leader ašiai. Siekiant stiprinti ryšius tarp PREPARE ir Ispanijos LEADER grupių, buvo pakviestas PREPARE koordinatorius, pristatęs naujųjų ES šalių patirtį įgyvendinant LEADER tipo priemones. Buvo pakviesti ir ELARD atstovai.
(c) Antrasis Lietuvos Kaimo Bendruomenių Sąjungos Suvažiavimas Kaune, 2007 m. kovo 16 d. Kasmetinis Lietuvos atstovo PREPARE organizacijoje susitikimas sukvietė beveik 300 kaimo bendruomenių atstovų iš visos šalies. Tarp pakviestųjų svečių buvo Žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius, Žemės ūkio rūmų  pirmininkas Bronius Markauskas, bei PREPARE koordinatorė (Uršula Budzich – Szukala).

Sąjungos valdžia buvo perrinkta kitam periodui, tuo pačiu Guoda Burokienė, Lietuvos atstovė PREPARE Organizavimo grupėje. Ji buvo (su dideliais aplodismentais) perrinkta Lietuvos Kaimo Bendruomenių Sąjungos Pirmininke.

(d) kitas plataus masto renginys susijęs su LEADER ES buvo seminaras “LEADER palikimas vietos lygmenyje” vykęs Korsikoje 2007 m. balandžio 24-26 d. Tai buvo septintas seminaras, kurį organizavo Europos Leader+ Observatorija ir Contact Point. Jo tikslas buvo pateikti patirtį įgytą įgyvendinant LEADER metu ir susijusį su teritoriniu požiūriu, partnerystės veikimu, plėtojant ir įgyvendinant vietos strategijas, tame tarpe ir VVG bendradarbiavimą ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą. Seminare dalyvavo beveik 300 žmonių iš visos Europos.

Kai kurie užsiėmimai koncentravosi į bendradarbiavimo tinklus; viename iš jų buvo diskutuojama apie naujųjų ES šalių patirtį kuriant formaliuosius ir neformaliuosius tinklus (tame tarpe ir PREPARE su partneriais), o Valdis Kudins iš Latvijos pristatė Latvijos Kaimų Forumo, kuris yra nacionalinis VVG tinklas, veiklą, vykdo mokymus ir didina VVG gebėjimus.

Dalyviai turėjo galimybę turėjo galimybę pamatyti projektus, kuriuos vykdo keletas Korsikos VVG ir paragauti vietos produktų. Viena iš užsiėmimo grupių užblokavo.... Korsikos ūkininkai savo traktoriais! Paaiškėjo, kad ūkininkai sužinojo, jog jų kaiminystėje vyksta Europinis renginys susijęs su kaimo vietovėmis ir jie greitai susiorganizavo, ieškodami galimybės paaiškinti savo poziciją ES oficialiems atstovams. Konferencijos organizatoriai juos pakvietė atvykti į baigiamąją seminaro sesiją.

(e) Po paskutinio naujienų biuletenio išleidimo įvyko du Europos Komisijos Patariamosios Kaimo Plėtros Grupės susitikimai, kurioje PREPARE turi atstovą. Jie vyko 2006 m. gruodžio 18 ir 2007 m. gegužės 11 d.

Paskutiniame susitikime buvo:

  • Kaimo Plėtros Programų veiklų būklės pristatymas – dauguma iš jų buvo pasiūlyti susitikimo metu, bet tik keli buvo patvirtinti. Diskusijos Patariamojoje Grupėje dažniausiai koncentravosi  į ūkininkų organizacijas, apie potencialų uždelsimą pradedant programas ir apie faktą, jog ūkininkai gali gauti mažesnį finansavimą, nei ankstesniame periode; Komisijos atstovai, šiame etape negalėjo paaiškinti kaip Leader ašies naudojimas buvo susijęs su likusiomis trijomis Ašimis.
  • Atsinaujinanti energija ir jos potencialūs privalumai kaimo vietovėms (pvz., mažesnis nuosmukis žemės ūkio užimtume ir žemės ūkio žemės naudojime); vyko diskusijos tokiomis temomis kaip žemės naudojimo maistui ir  augalams biodyzelino gamybai priešprieša;
  • Trumpa deklaracija Komisijos planai Europos Kaimo plėtros tinklui; buvo iškelti klausimai susiję su Koordinaciniu Komitetu, Ekspertų Komitetu ir jų sąsaja su Patariamąja Grupe ir egzistuojančiais bendradarbiavimo tinklais (tame tarpe ir Leader tinklais), tačiau nepriimtas galutinis sprendimas.

(ši ataskaita yra ištrauka iš Patariamosios Grupės apibendrinimo, atlikto Phil Turner iš ECOVAST)

(f) Prahoje, 2007 m. birželį, vyko TAIEX seminaras (darbo grupė) apie LEADER Naujose Šalyse – Narėse. Remiantis įprasta Komisijos praktika, tik atstovai iš Vadovaujančių Institucijų ir Mokėjimo Agentūrų iš visos NMS buvo pakvieti į šį seminarą, tačiau Čekijos Žemės Ūkio Ministras  - jis buvo vienas organizatorių, kartu su TAIEX Europos Komisijos tarnyba – nusprendė pakviesti ir atstovus iš Čekijos visuomenės ir VVG, tame tarpe ir PREPARE Čekijos partnerį – Čekijos Nacionalinę Kaimo Observatoriją, ir naujai suformuotą VVG bendradarbiavimo tinklą, remiamą Observatorijos.

Pagrindiniai renginio pranešėjai buvo Jean – Michael Courades iš Dg Agri ir Elena Saraceno, Europos Komisijos ekspertė. Jean – Michael Courades apibūdino esamą Leader ašies programavimo etapą Kaimo plėtros 2007 – 2013 metams programoje, pristatė planus nacionaliniams ir Europiniams kaimiškiesiems bendradarbiavimo tinklams. Jis pabrėžė VVG savarankiškumo atrenkant projektus svarbą ( taip pat ir priemones neįeinančias į nacionalinių valdžių pasirinktas tris Kaimo Plėtros Plano ašis), ir aiškiai pabrėžė, kad apribojimai taikomi kituose fonduose, neturėtų būti taikomi Leader ašiai, nes tai yra skirtingi finansiniai mechanizmai. Elena Saraceno išreiškė stiprų prašymą, kad Leader išliktų lankstus naujame finansiniame laikotarpyje ir, kad VVG nebūtų per daug apkrauta biurokratija.

PREPARE, per savo koordinatorių, į darbo grupę pakvietė Urszsulą Budzich-Szukala, kuris pristatė bendradarbiavimo tinklų patirtį Naujose Šalyse – Narėse. Kai kuriems dalyviams neformalių, paremtų “iš apačios į viršų” principu tinklų egzistavimas daugelyje Centrinės ir Rytų Europos šalių buvo naujas ir netikėtas atradimas (įvykis). Jela Tvrdonova iš Slovakijos Kaimiškojo Parlamento ir PREPARE, kuri dalyvavo ir darbo grupėje, sukėlė labai teigiamą reakciją, pasiūlydama išvystyti stipresnį bendradarbiavimą tarp VVG ir kaimyninių Centrinės ir Rytų Europos šalių.
(g) Naujienos iš ERA ir ELARD

ERA – Europos Kaimiškasis Alijansas, kurio didžioji dauguma steigėjų yra PREPARE partneriai, formaliai buvo užregistruotas 2006 m. gruodžio mėn. pagal Suomijos įstatymus. Pirmoji ERA narių Generalinė Asamblėja vyks Bratislavoje 2007 m. rugsėjį.

ELARD – Europos LEADER Sąjunga Kaimo Plėtrai – jungia apie 600 VVG iš 11 šalių. Nuo Liepos 1 d. ELARD prezidentas yra iš Graikijos Leader tinklo; 2006 m. liepą šis Tinklas PREPARE pakvietė dalyvauti jų nacionaliniame susitikime Porto Carras. Linkime sėkmės mūsų kolegoms iš Graikijos, ir pasinaudoję galimybe padėkoti Jack Roche ir visą Airijos tinklą, kuris pirmininkavo ELARD paskutinius dvejus metus, už nuostabų bendradarbiavimą ir jų gerą valią PREPARE ir jos partnerių atžvilgiu.

(3) PREPARE programos tobulėjimas

(a) PREPARE programos ateities vizija ir gebėjimų kūrimas

Kovo mėn., PREPARE Organizavimo grupės susitikimo metu, vyko diskusija apie PREPARE veiklą ateityje. Buvo nagrinėjamos šios temos:
- PREPARE programos stiprybės ir silpnybės (proto šturmo metodu),
- Kitų egzistuojančių bendradarbiavimo tinklų, savo tikslais panašių į PREPARE ir mūsų santykių su jais analizė (buvo sutarta, kad tam tikra PREPARE veikla galėtų būti vykdoma pagal “darbo grupės’ formulę per ERA – tokiu būdu PREPARE, pavyzdžiui, galės gauti naudos iš ERA organizacijos oficialių santykių finansavimo srityje Europiniu lygiu ir t.t. Reikėtų pabrėžti , kad neseniai sukurtas Europos Tinklas Vidaus Plėtrai taip pat nusprendė veikti kaip ERA darbo grupė);
- Vidaus gebėjimų kūrimas PREPARE partneriams. Buvo sukurtas detalus klausimynas siekiant išsiaiškinti PREPARE partnerių organizacijų  poreikius ir lūkesčius, susijusius su gebėjimų kūrimu (mokymai, patarimai, finansinė parama).

Mes skatiname visus PREPARE tinklo narius ir draugus dalyvauti diskusijoje, siunčiant mums pastabas, dėl PREPARE vaidmens Europos kaimiškosioms vietovėms, jos santykius su kitais tinklais ir gebėjimų kūrimo poreikiais. Sutrumpintą gebėjimo kūrimo klausimyno versiją galima gauti PREPARE interneto portale (www.preparenetwork.org)

(b) CURE  - tvarumui

PREPARE partneriai dirba su įvairiomis institucijomis, siekiant skatinant atsirandančius bendrus miesto ir kaimo interesus, per pasiūlytą Konvenciją Miestietiškai ir Kaimiškajai Europai (CURE). Konvencijos tikslas – ES programų Vidurio trukmės vertinimų metu 2008 – 2009 metais – pasiūlyti rekomendacijas politikos struktūrai ir priemones, kurios padės užtikrinti stabilų požiūrį į miesto ir kaimiškąsias vietoves Europoje, pasiektą per efektyvų bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų ir visuomenės.

Institucijos įkūrusios CURE susirūpinę dėl labai ryškaus skirtumo tarp interesų mieste ir kaime tarp daugumos gyventojų ir politikų daugelyje Europos dalių. Jos mano, kad šis skirtumas slepia esminį tarpusavio priklausomumą tarp miestų ir kaimiškųjų regionų, ir galėtų kelti rimtą pavojų ES ir šalyse narėse, siekiant apsaugoti tolygią plėtrą ES regionuose.

Konvencija sujungs kaimo ir miesto interesus per eilę teminių konferencijų skirtinguose Europos regionuose, kurie koncentruosis į tai, kaip Europos ir nacionalinės programos gali būti naudojamos kuriant didžiausią abipusią naudą mieste ir kaimiškose vietovėse, pačiu tvariausiu būdu. Tikimasi, kad procesas pasieks kulminaciją Konvencijos susirinkime 2008 m. birželio mėn. Šis susirinkimas patvirtins stabilios Europos miestų ir kaimiškųjų vietovių ateities viziją; pateiks siūlymus politikai, remiantis ES programų vidurio trukmės vertinimo apžvalga; pateiks gerosios patirties pavydžius susijusius su veiksmais stabiliai miesto ir kaimiškųjų vietovių plėtrai. Hannes Lorenzen informacija, el. Paštas: hansmartin.lorenzen@europarl.europa.eu

(c) Pilietinės visuomenės stiprinimas Balkanuose

Pirmuosius penkis mūsų darbo metus, pagrindinis PREPARE dėmesys buvo skirtas veiksmams, skirtiems pilietinės visuomenės stiprinimui centrinės Europos šalyse, kurios siekė narystės Europos Sąjungoje. Dvi iš šių šalių – Estija ir Vengrija, jau yra įkūrę nacionalinius kaimų judėjimus – Kodukant ir Vengrijos Kaimiškąjį Parlamentą – tai buvo padaryta įkūrus PREPARE Partnerystę. Nuo to laiko, kitos šešios  - Lenkija, Slovakija, Lietuva, Slovėnija, Latvija ir Čekijos Respublika – nacionalinius bendradarbiavimo susirinkimus įkūrė mums remiant ar aktyviai padedant. Kitose dvejose šalyse – Rumunijoje ir Bulgarijoje – kaimiškųjų NVO bendradarbiavimo tinklai tampa stipresni. Todėl prieš metus PREPARE nusprendė, remiant pagrindiniam finansuotojui Mott Fondui, išplėsti organizacijos veiklos geografiją įtraukiant tas šalis, kurios gali tapti “naujomis kaimyninėmis šalimis” išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Šios šalys priklauso Balkanų regionui - Kroatija, Serbija – Juodkalnija-Kosovas, Bosnija ir Hercegovina, Albanija ir Makedonija – kurios yra skirtinguose derybų su Europos Sąjunga lygmenyse, dėl Stabilizavimo ir Bendradarbiavimo Sutarčių; taip pat Kaliningrado regionas priklausantis Rusijai, Baltarusija, Ukraina ir Turkija. Mums žinomas kylantis susidomėjimas kaimo plėtra ir pilietinės visuomenės stiprinimu daugelyje šių šalių.

Šis susidomėjimas kaimo plėtra ir pilietine visuomene yra išreikštas labiau iš NVO pusės, nei iš vyriausybės. Be to, politinis klimatas kai kuriose iš šių šalių nėra visiškai palankus bet kokiai pilietinės visuomenės stiprinimo iniciatyvai. Vis dėl to, mums pasisekė, nes turime glaudžius ryšius su programa, kurią koordinavo UNDP 2002 – 2004 metų laikotarpiu, o jos pavadinimas yra – Stabilizuojant Tvarią Plėtrą. Šioje programoje, atrinktose savivaldybėse, kiekvienai iš septynių šalių, plius Kroatija,  buvo padedama apmokant ir įvertinant iš šalies, siekiant paruošti vietos strategijos tolygiai plėtrai ir pradėti projektus su stipriu pilietinės visuomenės komponentu. Ši programa buvo valdoma iš UNDP biuro Bratislavoje Martos Marczis, kuri taip pat buvo Vengrijos Kaimiškojo Parlamento prezidentė ir PREPARE Organizavimo Grupės narė.

Kiti septyni Organizavimo grupės nariai veikė kaip kvalifikuoti patarėjai skirtingose programos dalyse. Tai suteikė bendrą suvokimą apie sąlygas šiose šalyse ir potencialą veiksmams, skirtiems stiprinti jose pilietinę visuomenę. Per paskutinius dvejus metus žmonės iš šių šalių dalyvavo PREPARE Susirinkimuose ir kituose renginiuose su mūsų partneryste, bei išreiškė savo troškimą stiprinti pilietinę visuomenę savo šalyse padedant PREPARE. To pačio periodo metu, mes pradėjome teikti tiesioginę paramą stiprinant pilietinę visuomenę šiose šalyse, kuri daugiausia nukreipta į Balkanus. Pirmoji tokia iniciatyva sąlygojo, praėjusiais metais, Kroatijos Kaimo Plėtros Tinklo sukūrimą, ir dviejų dienų konferencijos organizavimą kaimo plėtros klausimais. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio renginys Kroatijoje, kurį organizavo NVO. Pastaruoju metu mes galime pasiūlyti pagalbą iniciatyvoms Serbijoje ir Albanijoje.

Serbijoje, septynių NVO, priklausančių Mokymo Centrui Leskovace iniciatyva, kuriamas nacionalinis tinklas. Įvyko keletas iniciatyvinės grupės susitikimų (tame tarpe vienas su PREPARE atstovais, Jela Tvrdonova ir Urszula Budzich – Szukala), o kontaktai buvo išplėtoti su Žemės Ūkio Ministerija, UNDP ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Nacionalinio judėjimo pradžia planuojama 2007 metų rudenį.

Albanijoje, kai kurios kaimo NVO, kurioms vadovauja moterų organizacijos iš Limo paprašė Vengrijos Kaimiškojo Parlamento pagalbos kuriant mokymus ir gebėjimus. PREPARE sutiko paremti Vengrijos iniciatyvą, tikėdamasi, kad tai galiausia sąlygos nacionalinio kaimo organizacijų tinklo Albanijoje sukūrimą. Mokymai vyko 2007 metų birželio mėn.

Pirmieji kontaktai buvo užmegzti Makedonijoje – PREPARE atstovų vizito Skopje metu, balandžio mėnesį. Buvo užmegzti kontaktai su keletu NVO ir su visuomeniniu sektoriumi, tame tarpe ir IPARD techniniu koordinaciniu padaliniu ir Vietos Savivaldos Ministerija. Bendradarbiavimo pasiūlymas gautas ir iš Nuolatinės Kaimo Plėtros Darbo Grupės – neformalaus kaimo plėtros pareigūnų tinklo iš visos Pietryčių Europos.

(d) Veiklos nesančios PREPARE dalimi, bet prisidedančios prie mūsų tikslų

Du nariai iš PREPARE Organizavimo grupės, Hannes Lorenzen ir Michael Dower patarinėjo Rumunijos Žemės Ūkio, Miškininkystės ir Kaimo Plėtros Ministerijai, ruošiant kaimo plėtros programą šioje šalyje. Rumunija įstojo į Europos Sąjungą šių metų sausį. Naujoji kaimo plėtros programa, kuri formaliai Europos Komisijai buvo atiduota patvirtinimui birželio pabaigoje, yra pirmasis išsamus bandymas atsižvelgti į 10 mln. gyventojų, gyvenančių kaimiškose vietovėse, kaimo plėtros poreikius.

Plačiai paplitęs poreikis įvairinti kaimo ekonomiką, pagerinti kaimo paslaugas ir gyvenimo sąlygas kaime, ginti nepaprastą kultūrinio ir gamtos palikimo, kaime, pridėtinę vertę. Ypatingas iššūkis yra patenkinti milijonų smulkių ūkių poreikius, iš kurių dauguma yra prasimaitinimo arba tik pusiau-prasimaitinimo lygmenyje. Būtinybė patenkinti šiuos poreikius, Europos Sąjungą paragino paskirti 8 mlrd. eurų  iš Europos Žemės Ūkio fondo Kaimo plėtrai, 2007 – 2013 metų laikotarpiui. Vyriausybė žino, kad efektyvus šio stambaus fondo panaudojimas priklausys nuo visų kaimo tarpininkų dalyvavimo ir veiksmų mobilizavimo. Mūsų, kaip patarėjų indėlis koncentruojasi į šią sritį mobilizuojant tarpininkus per Nacionalinę Kaimo Plėtros Tinklą, kuris bus įkurtas kaip Kaimo Plėtros Programos dalis.

Michael Dower informacija, el. paštas: mdower@waitrose.com

(4) Ateities planai ir veiklos

Informacija PREPARE buvo atsiųsta apie įvykius antram 2007 m. pusmečiui:

(a) Švedijos tarpnacionalinis LEADER tinklo susitikimas (2007 m. liepos mėn.)
Tai yra tarptautinis bendradarbiavimo renginys, kuris konkrečiai koncentruojasi į Baltijos Jūros šalis. Renginį organizuoja Švedijos Nacionalinis Leader+ Skyrius Visbyje Gotlando saloje 2007 m. Liepos 11 ir 12 dienomis. Skaitomi pranešimai apie tarpnacionalinio bendradarbiavimo naudą numatytas ir specifinių klausimų aptarimas (tokių kaip Leader 2 ašies naudojimas, vandens vadyba ir Baltijos jūros bendradarbiavimas), vyksta praktiniai vizitai.

(b)  Estijos Kaimiškasis Parlamentas (2007 m. rugpjūtis)

Mūsų Estijos partneris, Kodukant, organizuoja kas dvejus metus vykstantį renginį rugpjūčio 17 - 19 dienomis Kuremaa, koncentruojantis į temą “Estijos Kaimo Iniciatyvumas Europos Sąjungoje”. Pagrindiniai tikslai yra: įvertinti Estijos kaimo žmonių iniciatyvumo pasiekimus Europos Sąjungoje ir Kodukant, diskutuoti apie plėtros poreikius kitam periodui ir pateikti pasiūlymus sprendimų priėmėjams, kurie susiję su kaimo plėtros politika. Pakviesti ir tarptautiniai dalyviai.

(c) Šeštoji Vasaros Akademija (2007 m. rugpjūtis)

Šis renginys, organizuojamas „Euroacademy Association“  Chania mieste Kretos saloje (Graikija), koncentruojasi į kultūros vaidmenį tvariai kaimo plėtrai. Jis įvyks 2007 m. rugpjūčio 17 – 24 dienomis.

(d) Suomijos LEADER seminaras (2007 m. rugsėjo mėn.)

Tarptautinis LEADER seminarą organizuos mūsų Suomijos partneris SYTY Joensuu rugsėjo 4 -7 d. Jos tema  - kaip panaudojant senąją Leader patirtį, kurti naująjį Leader. Numatomos vertinimo, bendradarbiavimo tarp tyrėjų ir plėtotojų sesijos, taip pat praktinės darbo grupės apie metodus ir priemones. Darbinė kalba – anglų.

(e) Tarptautinė LEADER konferencija ir išvažiuojamosios darbo grupės Lenkijoje (2007 m. spalio mėn.)

Ši renginį organizuoja Lenkijos Kaimiškasis Forumas kaip Nacionalinio Leader+ Tinklo dalį. Renginys vyks Przemysl mieste pietrytinėje Lenkijos dalyje Spalio 12 – 13 dienomis. Prieš tai vyks išvažiuojamosios darbo grupės Lenkijoje ir Ukrainoje. Į renginį yra kviečiami VVG ir kaimo tinklų atstovai iš visų ES šalių – narių ir šalių kandidačių, tame tarpe ir Ukrainos.

(f) Baigiamoji LEADER+ konferencija Europoje (2007 m. lapkritis)

Baigiamąją konferenciją, apibendrinančią LEADER+ patirtį ES, planuoja Europos Observatorija ir Contact Point, Portugalijoje 2007 m. antroje lapkričio mėnesio pusėje. Tiksli data ir vieta bus pranešta artimiausiu metu.

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.